Dagprijzen assistentiewoningen

Flat alleenstaande
Ruimere flat alleenstaande
Flat koppel
Ruimere flat koppel

 

€ 50,44
€ 56,68
€ 57,25
€ 62,35

In het gebouw met assistentiewoningen hebben we 29 woongelegenheden.
Negen hiervan hebben wat grotere afmetingen en maken ze bij uitstek geschikt voor bewoning door koppels.

We richten ons in de assistentiewoningen tot de wat meer valide ouderen die zich toch om de een of andere reden niet meer kunnen handhaven in hun thuismilieu, of waar iemand in die mate zorgbehoevend is geworden dat zijn partner niet meer alleen kan instaan voor de mantelzorg.

Het uitgebreide aanbod aan voorzieningen van het zeer nabije rusthuis biedt hen de mogelijkheid om met het oog op een maximaal behoud van zelfredzaamheid toch daar waar nodig een helpende hand te krijgen. Voor velen is het ook een opportuniteit om terug een intenser sociaal leven op te nemen.