Het rusthuis telt 80 ruime en comfortabele eenpersoonskamers. 40 wooneenheden zijn voorbehouden voor mensen met fysische beperkingen waarbij de verstrekte  zorg kan gaan van hulp en ondersteuning bij de dagdagelijkse opschik tot zeer complexe en intensieve verpleegkundige zorgen.
Door een aangepast, aangenaam kader en met een optimale begeleiding trachten wij een werking uit te bouwen die onze bewoners maximaal stimuleert in het behoud van hun waardigheid en mogelijkheden in een huiselijk warme sfeer.

Dagprijs Rusthuis: 63,00 €

  • P1000678 (Custom)
  • P1260424 (Custom)
  • P1260381 (Custom)

Zorg voor bewoners met dementie

In onze omgang met bewoners met dementie leggen we de nadruk op de beleving van de bewoner. We vertrekken telkens weer vanuit respect voor de unieke bewoner en proberen ons in te leven in zijn/haar denkwereld.

Daarom hebben we voor hen een leefomgeving gecreëerd waar ze volledig zichzelf kunnen zijn, waar ze zich vertrouwd en geborgen kunnen voelen en waar de zorg op maat kan gebeuren.

In Akapella zijn er twee afdelingen specifiek voor bewoners met dementie. Elke leefgroep bestaat uit twintig eenpersoonskamers en een gemeenschappelijke ruimte met onder andere een zit- en eethoek. Er is een leefgroepcoach die instaat voor de opvolging van het dagelijkse welzijn.

We hebben we gekozen voor een beschermende leefomgeving. Op deze manier kunnen we onze werking afstemmen op de noden en behoeften van onze bewoners, waarbij herkenbaarheid, huiselijkheid, geborgenheid en structuur de basis vormen.

Zorg voor het levenseinde

Het kunnen bieden van een zeer goede levenseindezorg aan onze bewoners begint met het hoog inzetten op een proces van voorafgaande zorgplanning, samen met de bewoner en/of zijn partner of kinderen. We ervaren dat het tijdig durven aansnijden van soms moeilijke keuzes, mee bepalend is voor een afscheid later zoals de bewoner het zelf wenste.

Na een periode van palliatief supportieve zorg met de nadruk op comfort en welzijn, volgt ooit dat sterven binnen een palliatief terminale situatie. We bieden hier dezelfde kwaliteit aan als in een palliatieve eenheid, op het vlak van pijn- en symptoomcontrole en ondersteuning van familie. Elke medewerker krijgt een langdurige opleiding en wordt ondersteund door palliatief referente verpleegkundigen en een palliatief support team.

Alle wettelijke beslissingen rond het levenseinde worden ondersteund.

  • P1000549 (Custom)
  • P1000575 (Custom)