Een brug verbindt twee van elkaar gescheiden werelden: ze verruimt en vergemakkelijkt de wederzijdse mogelijkheden tot “bereikbaarheid”, zodat ontmoeting mogelijk wordt. In een woonzorgcentrum moeten er veel bruggen gebouwd worden. Ze verbinden met mekaar de overheid, de directie, de medewerkers, de bewoners, de familieleden, de vrijwilligers, de ruimere omgeving,… 

De stevigheid en de veiligheid van de bruggen ligt in eerste instantie in de handen van de directie:  zij reiken de medewerkers – hun “bruggenbouwers” –  ideeën, plannen en bouwmaterialen aan.  Ze zorgen er samen voor dat de bruggen naar bewoners en familieleden onderhouden worden en dat ze permanent verstevigd worden met eigentijds materiaal.  

Een van de belangrijkste bruggen is deze tussen de bewoner en zijn familieleden.  We proberen er voor te zorgen dat ook binnen het woonzorgcentrum deze twee oevers, die onlosmakelijk met mekaar verbonden zijn, bereikbaar blijven voor mekaar. Als familie of naaste ben je heel welkom om samen met ons verder te zorgen.  We hebben graag dat jullie ervaren zorgpartners blijven. 

Het is onze hoop dat Akapella voor ieder een plaats kan worden waar men zich welkom en geborgen voelt, een warme thuis.

WordItOut-word-cloud-2231306(1)