Een aanvraag tot opname in Woonzorgcentrum Akapella kan ingediend worden door de kandidaat bewoner, de naaste familie of een vertrouwenspersoon.

Na een telefonische afspraak (015 71 50 20) maken Karin De Boeck of Griet De Broeck, onze medewerkers van de Sociale Dienst-Opnamedienst, graag tijd om u uitgebreid kennis te laten maken met onze voorziening. Na dit gesprek kan u geheel vrijblijvend een formulier “Aanvraag tot opname” bekomen. Van zodra dit document ingevuld en ondertekend in ons bezit is, wordt de kandidaat bewoner ingeschreven op de wachtlijst en krijgt de contactpersoon een ontvangstbewijs toegestuurd met vermelding van de datum en het volgnummer van inschrijving op de wachtlijst.

Het indienen van een aanvraag in Woonzorgcentrum Akapella is gratis en houdt voor geen enkele verplichting in. Van onze kant garanderen wij u de strikte naleving van onze opnameprocedure en een totale discretie i.v.m. door u meegedeelde persoonlijke gegevens.